چسب دو طرفه حرارتی

Placeholder

چسب دو طرفه حرارتی

نوار چسب دو طرفه حرارتی از نوار بدون پلیمر اکریلیک و نوار الیاف شیشه ساخته شده است. نوار حرارتی غیر بستر یک نوار سفید است که از پلیمر اکریلیک ساخته شده و با یک فیلم آزاد کننده پوشانده شده است . نوار حرارتی الیاف شیشه از الیاف شیشه پوشانده شده با چسب مخصوص فشار حساس ساخته شده است. چسب دو طرفه حرارتی چسب دو طرفه حرارتی دو طرفه دارای خاصیت هدایت ... ادامه مطلب