تولید اکسید روی به روش مستقیم

تولید اکسید روی

تولید اکسید روی

تولید اکسید روی در کارخانجات تولیدی به روشهای مختلفی انجام  می گیرد که در  خاطر تنوع در نحوه استحصال آن قیمت تمام شده آن نیز متغیر می باشد. اکسید روی اکسید روی یا زینک اکساید پودری سفید رنگ می باشد و در آب نامحلول می باشد و بطور گسترده در صنایع استفاده می شود و اکسید روی با توجه به نحوه و روش تولید درجه خلوص متفاوتی می باشند . ... ادامه مطلب