اکسید روی

قیمت اکسید روی

واردات اکسید روی

واردات اکسید روی در کشور با توجه به نیازهای بخش تولید و مقرون به صرفه بودن آن انجام می گیرد بنابراین واردات اکسید روی در کشور از طریق شرکتهای معتبر از جمله شرکت بازرگانی زرین پوشش صورت می گیرد. در ایران معادن بسیاری در زمینه استخراج سنگ و خاک روی فعالیت می نمایند و با توجه به اینکه این منابع کشورمان روزی به پایان خواهد رسید و قابل تجدیدناپذیر خواهد ... ادامه مطلب
تولید اکسید روی

تولید اکسید روی

تولید اکسید روی در کارخانجات تولیدی به روشهای مختلفی انجام  می گیرد که در  خاطر تنوع در نحوه استحصال آن قیمت تمام شده آن نیز متغیر می باشد. اکسید روی اکسید روی یا زینک اکساید پودری سفید رنگ می باشد و در آب نامحلول می باشد و بطور گسترده در صنایع استفاده می شود و اکسید روی با توجه به نحوه و روش تولید درجه خلوص متفاوتی می باشند . ... ادامه مطلب